Ing. Zbyněk Miklík

Zbyněk Miklík se narodil v 17. února 1975 v Boskovicích, studoval v Brně, žil v Praze a nyní již šestým rokem žije v Turnově. Je ženatý, má dvě děti. Členem Pirátské strany je od května 2018

Vzdělání/práce:

 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně (fakulta provozně ekonomická + fakulta informatiky)
 • Vysoké učení technické v Brně (Autocad akademie, počítačová grafika)
 • Masarykova univerzita (elektronická příprava dokumentů)
 • Tender systems s.r.o. - obchode, poradenství, školení

Mé priority ve zkratce:

Otevřenost, srozumitelnost, transparentnost

 • Transparentní, rovné a nediskriminační veřejné zakázky města Turnov
 • Elektronizace veřejných zakázek včetně zakázek malého rozsahu
 • Jasně definovaný způsob hodnocení zakázek města s důrazem na kritéria ekonomické výhodnosti nabídek a otevřenost zakázek uchazečům
 • Srozumitelně interpretované informace, přístupné na Internetu, týkající se připravovaných investičních záměrů, způsobu hodnocení nabídek a způsobu výběru dodavatele u realizovaných veřejných zakázek.
 • V případě prodeje městského majetku využívat elektronické aukce (žádné „obálkové“ metody), včetně aktivního šíření informací týkajících se prodeje majetku na sociálních sítích (ne „jen vyvěsit a čekat“)
 • Výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů uskutečníme formou internetové aukce. Urychlíme tak výběrová řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem.
 • Průhledným dotačním procesem pozitivně ovlivníme počet a kvalitu zájemců, zabráníme “malým domů” a zajistíme rovný přístup ke všem žadatelům.
 • Informace o dotacích budeme publikovat v uživatelsky dostupné formě. Zveřejníme údaje o úspěšných i neúspěšných žadatelích. Veškeré výsledky dotačních řízení jasně zdůvodníme.

Maximální podpora vzniku okresu Turnov

Větší vliv Turnova ve VHS

Turistický ruch

 • Využití areálu bývalého koupaliště Dolánky. Budeme usilovat o obnovení koupaliště v podobě přírodního biotopu vhodného pro koupání
 • Zatraktivnit Kartu hosta Českého ráje. Spojit kartu s některým existujícím a rozšířeným programem v ČR a tím kartu více propagovat. Karta by měla být “k ruce” také občanům a nabízet jim benefity, které zpříjemní život ve městě. Zároveň by sloužila např. jako karta do knihovny, nosič permanentek apod.
Navrhni úpravu