David Schindler

David Schindler se narodil 17. srpna 1994. Je svobodný a bezdětný. Členem Pirátů je od září 2017.

Vzdělání/práce: SPŠ Stavební, Liberec 2010-2014, Hugh Baird College Liverpool, 2016

Mé priority ve zkratce:

  • Reforma odpadového hospodářství města maximálně řešící blížící se změnu od r. 2024, ke které se město zatím nijak nestaví.
  • Konec chemické likvidace plevele glyfosáty, využití ekologického řešení.
  • Zavedení parkovného na 30‘ zdarma a tím zlepšení dopravní situace
  • Aktivní podpora životního prostředí – udržitelný rozvoj, energetické úspory, osvěta a podpora občanů, snížení světelného smogu, podpora zeleně, podpora recyklace včetně bioodpadů. Město musí jít příkladem a občany maximálně podporovat.
  • Podpora bezpečného pohybu cyklistů po městě a tím částečné snížení počtu automobilů
  • Aktivní vyjednávání a řešení situace na Koňském trhu a v místě bývalých uhelných skladů – bytová výstavba na místo supermarketu.
  • Město Turnov musí být aktivní na sociálních sítích a reagovat na příspěvky občanů. Zároveň musí transparentně otevírat radnici a dění ve městě veřejnosti. Musí skutečně fungovat jako Zdravé město, ne se jím jen nazývat.
  • Zvýšení částky pro participativní rozpočet, umožňující občanům přednášet a realizovat vlastní veřejně prospěšné projekty
Navrhni úpravu