Volný čas, kultura a sport

  • Podpora a zatraktivnění letního kina. Širší nabídka filmů, program zveřejněný ve větším předstihu.

  • Podpora spolků, sportovních organizací, komunitních zahrad, sdružení a podobných prospěšných občanských aktivit. Široká podpora kulturních akcí.

  • Podpora přístavby městského divadla.

  • Stavba vyhovujícího a moderního objektu pro knihovnu a Žlutou ponorku na základě studie všech variant.

  • Jednání o osudu budovy starého kina a provedení statického a stavebně technického průzkumu stavby.

  • Transparentní nakládání s prostředky města Turnov určenými na sport prostřednictvím sportovní komise.

  • Projednání a prosazování koncepce sportu, za účasti všech zúčastněných stran, které o jednání projeví zájem.

  • Dlouhodobě plánovat investice a opravy sportovních zařízení ve spolupráci se sportovními organizacemi.

  • Nebudeme majetkově centralizovat sportoviště do rukou města, nedá-li to z pohledu ekonomiky jasný smysl.

Navrhni úpravu