Turnov transparentní

Transparentní, rovné a nediskriminační veřejné zakázky města

 • Transparentním řízením přilákáme více zájemců. Snížíme ceny a zvýšíme kvalitu.

 • Veškeré veřejné zakázky a to včetně těch malého rozsahu budeme zadávat elektronicky.

 • Celou zadávací dokumentaci zveřejníme dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem zveřejníme i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví dostatek dodavatelů a nestane se, že se přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět.

 • Zadávat zakázky přímo bez soutěže budeme pouze výjimečně.

 • Výběrová řízení na služby s velkým počtem poskytovatelů uskutečníme formou internetové aukce. Urychlíme tak výběrová řízení a každý občan bude mít přehled, kdo a za kolik měl o zakázku zájem.

 • Budeme zveřejňovat informace týkající se připravovaných investičních záměrů.

 • Zakázky zadávané v režimu zjednodušeného podlimitního řízení a zakázky malého rozsahu budeme nad rámec zákona zveřejňovat vždy i ve Věstníku veřejných zakázek.

 • Nebudeme zakázky zveřejňovat v období svátků a prázdnin, nebudeme používat co nejkratší lhůty pro podání nabídek.

 • Požadavky na zakázku stanovíme přiměřeně její složitosti a velikosti, aby nedocházelo ke zbytečnému omezení počtu soutěžících.

 • Budeme jasně a srozumitelně definovat způsob hodnocení nabídek směrem k účastníkům zadávacích řízení s důrazem na kritéria ekonomické výhodnosti.

 • Zadávací řízení budeme administrovat především v rámci příslušných odborů radnic a podle jasných a veřejně dostupných pravidel, která vymezují osobní odpovědnost.

 • Soutěžit umožníme jen těm, kteří zveřejňují koncové vlastníky.

 • Závaznými standardy snížíme rizika manipulovaných soutěží.

 • Budeme dbát na kvalitu projektové dokumentace.

 • Na webových stránkách města zveřejníme srozumitelnou formou důvody výběru dodavatele v souvislosti s metodou hodnocení podaných nabídek, aby bylo každému jasné proč byl konkrétní dodavatel vybrán.

 • Ve smlouvách si pojistíme, že obec nebude platit dodatečné náklady.

Hospodaření s majetkem

 • Zabráníme nevýhodným prodejům, o kterých se veřejnost dozví, až když už je pozdě.  

 • Přehled veškerého majetku zveřejníme na stránkách obce včetně jeho popisu a využití.

 • O prodeji majetku a způsobu prodeje budeme informovat s předstihem a s maximálním využitím různých informačních kanálů (např. pomocí regionálních médií, televizních a rozhlasových stanic, sociálních sítí…).

 • Budeme preferovat způsoby prodeje, které umožní nabídky širokému spektru uchazečů.

 • V případě prodeje městského majetku budeme využívat elektronické aukce (žádné „obálkové“ metody).

Granty a dotace

 • Průhledným dotačním procesem pozitivně ovlivníme počet a kvalitu zájemců, zabráníme “malým domů” a zajistíme rovný přístup ke všem žadatelům.

 • Informace o dotacích budeme publikovat v uživatelsky dostupné formě. Zveřejníme údaje o úspěšných i neúspěšných žadatelích. Veškeré výsledky dotačních řízení jasně zdůvodníme.

Navrhni úpravu