Turnov občanům

  • Nové přehledné stránky města odpovídající 21. století a efektivní Facebookové stránky města

  • Transparentní účet města.

  • Zvýšení částky pro participativní rozpočet a podstatně lepší propagace než v současnosti.

  • Jmenovité záznamy hlasování ZM a RM.

  • Všechny formuláře na internetu, zároveň dostupné i v otevřených formátech.

  • Maximalizace on-line služeb městského úřadu.

  • Práce pro důchodce - sběrný dvůr, kompostárna, přechody před školami.

  • Město používá svobodný software - úspora nákladů za drahé licence.

Navrhni úpravu