Turnov a rozvoj

  • Maximální podpora vzniku okresu Turnov.

  • Využívání brownfieldů (nevyužitých objektů a parcel) a aktivní jednání o budoucnosti prostor na Koňském trhu a bývalých uhelných skladů na nádraží.

  • Zvýšení dotací na obnovu objektů v památkové zóně v majetku občanů.

  • Finanční podpora zpětného využití dešťových vod v objektech (novostavbách i stávajících).

  • Využití areálu bývalého koupaliště Dolánky. Budeme usilovat o obnovení koupaliště v podobě přírodního biotopu vhodného pro koupání.

  • Větší vliv Turnova ve VHS.

  • Rekonstrukce městských bytů, výstavba nových a jejich spravedlivé přidělování.

  • Zřízení odpovídající občanské vybavenosti v Turnově 2. Především pobočka ZUŠ, devítiletá ZŠ, Žlutá ponorka

  • Oblast Na Lukách musí být využita smysluplně, aby nabídla různé možnosti trávení času pro všechny generace.

Navrhni úpravu