Turnov a doprava

  • Výstavba parkovacího domu v docházkové vzdálenosti od centra

  • Parkování v placených zónách, kromě nám. České Ráje a Havlíčkova nám. na 30 minut zdarma.

  • Komplexní analýza dopravy zpracovaná profesionální firmou, analýza efektivity a optimalizace MHD.

  • Město bezpečnější pro cyklisty, budování cyklopruhů.

  • Opravy chodníků a komunikací v majetku města.

  • Městská policie více v ulicích než se stopkami na parkovištích.

Navrhni úpravu