Zastupitelstvo města Turnov 15. srpna 2019

Zastupitelstvo města Turnov 15. srpna 2019

Ve čtvrtek 15. 8. 2019 zasedalo Zastupitelstvo města Turnov. Zastupitelstvo za zastupitelský klub České pirátské strany shrnuje David Schindler.

Komentovány jsou pouze body, které jsou z našeho pohledu důležité a je k nim důležitý komentář. Kdyby vás zajímaly podrobnosti nebo jste měli nějaké otázky, kontaktujte některého z našich zastupitelů.

02) Umístění pomníku TGM v Turnově

Smyslem tohoto bodu bylo říct si, jestli vůbec má cenu v Turnove pomník T. G. Masaryka stavět. Na kulturní komisi byla odsouhlasena lokalita Na Sboře, v diskusi pak zaznělo umístění v blízkosti vlakového nádraží, kde prezident svoji návštěvu Turnova započal. Odhalení pomníku by mělo být v roce 2022 kdy bude výročí města i návštěvy TGM v Turnově. Dle mého názoru by lokalita u nádraží, ať už u žel. Stanice nebo v parku u Billy byla nejvhodnější. Ačkoliv bychom raději viděli pomník některému z rodáků města, tento návrh jsme podpořili.

05) Bytové domy na Výšince

Do výběrového řízení na prodeje pozemků na Výšince určených pro výstavbu méně objemných bytových domů se přihlásil jediný zájemce. Ten samý, který nyní místo bývalého ruského kina staví bytový dům o 47 bytech. Nabídnutá cena 1350kč/m2 je odpovídající. Součástí výstavby bude i prostor veřejné zeleně pro celou výšinku. Město nemůže nařídit technické řešení objektu, ale prosadili jsme alespoň doporučení, aby v nových bytových domech bylo např. Zpětné využití dešťové vody, zelená střecha apod a bude záležet na novém majiteli, jak se k tomuto postaví.

10) Chodník – Ulice Mašovská

Chodník, včetně dešťové kanalizace a přeložek vychází na 3,9 mil. Kč. Dotace by mohla činit až 1,7 mil. kč. Pro rok 2019 z důvodu nedostatku financí SFDI tento projekt nepodpořil. Doufáme, že ve výzvě pro rok 2020, kam podáváme opakovanou žádost, již k podpoře dojde, jinak by podle nás město mělo chodník vybudovat bez dotací a dalšího čekání.

13) Veřejná sbírka – Pumptrack v Turnově

Letošní ročník participativního rozpočtu, ve kterém se nám podařilo zvýšit částku na 500 000 a zajistit projektu budoucnost a smysluplnost, jasně vyhrál projekt Pumptracku u Maškovy zahrady. Město pro projekt uvolní částku 250 000. Za tu se může postavit projekt ve skromném rozsahu. Již při představení projektu ale padla možnost B a sice, že pokud se povede vybrat dostatečná částka z veřejných zdrojů, může vzniknout sportoviště opravdu luxusní. Doufáme, že se 750 000 podaří ve veřejné sbírce vybrat, pro místní firmy je to velká příležitost pro prezentaci a především podporu sportující mládeže. Sbírka poběží do konce toho roku.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu