Rada města Turnov 6. listopadu 2019

Rada města Turnov 6. listopadu 2019

Ve středu 6. 11. 2019 zasedala Rada města Turnov.

Předkládám Vám “Výběr z bodů”:

2. Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Turnově

Rda města odsouhlasila 1. etapu rekonstrukce ČOV za cca 70 mil. Kč na které se bude město Turnov podílet částkou 12 mil. Kč. Příspěvek bude rozdělen po 4 mil. Kč v letech 2020 až 2023.

ČOV je na úplné hranici životnosti – provozovatelnosti. Rozsáhlá rekonstrukce areálu ČOV je největší připravovanou akcí VHS Turnov na roky 2019 – 2023.

10. Zadávací podmínky Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce pasáže radnice v Turnove

Rada města dnes schválila znění zadávací dokumentace - výzvy k předložení nabídky veřejné zakázky na Zpracování projektové dokumentace Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově. Mimo jiné požadujeme v rámci kvalifikačních předpokladů od účastníků zadávacího řízení předložení referencí zakázek obdobného charakteru za poslední 3 roky, abychom měli větší jistotu kvality následně odvedené práce vítěze.

Z důvodu nízké kvality předložených návrhů nového loga v rámci soutěže prostřednictvím portálu DesignPortál jsme se rozhodli oslovit několik etablovaných (5) grafických ateliérů s návrhem odměny 5 tis. Kč a následnou možností vypracovat grafický manuál. Uvidíme zda tato cesta povede k výsledku a budeme se moci v dohledné době pochlubit novým logem města.

16. Metodika participativního rozpočtu města Turnova na rok 2020

Dobrá zpráva pro všeny kdo mají zájem participovat na rozvoji města v roce 2020. Rozpočet na realizaci projektů jsme navýšili na 600 tis. Kč. Poskytovatel prostředí ve kterém bude v roce 2020 projekt realizován bude Mobilní rozhlas (www.mobilnirozhlas.cz). Vše zůstane zachováno včetně systému hlasování a ověření přes SMS. Dojde k mírné, kosmetické úpravě pravidel. Projekt poběží i nadále na adrese www.tvorime.turnov.cz

19. Likvidace plevele horkou vodou zhodnocení

Nebudeme používat chemii. Hurá :). Likvidace plevelů bude probíhat mechanickou cestou za použití techniky v kombinaci s mytím povrchů horkovou vodou - cisternou. Touto cestou by se mohlo zamezit růstu plevelů i bez použití rakovinotvorného herbicidního přípravku. Rada schválila zadání mechanického čištění veřejných ploch v centru města v jarním období Technickým službám Turnov, s. r. o., aby se co nejvíce předešlo výskytu plevele během roku.

22. Zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště na Turnově 2

Odsouhlasili jsme zadání projekční přípravy na opravu a zastřešení venkovního hřiště na Turnově 2. u haly TSC v parametrech přetlakové haly umožňující herní plochu 40x30m, což jsou ideální rozměry pro plnohodnotná hřiště většiny sálových sportů.

30. Pravidla pro poskytovaní dotací sportovním spolkum a organizacím z rozpočtu města Turnov

Jedná se o další krok v oblasti úprav pravidel podpory sportu. Navazujeme na cíle, které jsme si v oblasti sportu stanovili usnesením rady města 9. 10. 2019 a které postupně realizujeme. Jedním z bodů je širší podpora sportovních aktivit ve městě s cílem otevřít dotační tituly pro všechny sportovní spolky, což byla jedna z mých priorit v oblasti sportu v Turnově. Dalším z cílů je investovat do “vlastního majetku” a dále pravidelně navyšování finančních prostředků pro podporu sportu s primární podporou mládeže.

Tyto cíle jsou touto změnou pravidel naplňovány.

Podporujeme především provoz sportovišť klubů a spolků nikoli investice. Podporujeme sportování mládeže a z čeho mám velkou radost, je ona otevřenost a široká podpora sporovních aktivit ve městě.

Rada města tímto krokem doporučuje Zastupitelstvu města Turnov schválit Pravidla pro poskytování dotací sportovním spolkům a organizacím z rozpočtu města Turnov s navrhovanou změnou. __ Bodů bylo projednáno celkem 32. Výše uvádím jen “výběr z bodů”. Pokud by Vás zajímalo cokoli z programu, kontaktujte mne, rád Vám sdělím detaily.

Autor článku: Zbyněk Miklík, zbynek.miklik@pirati.cz, Facebook: zbynek.miklik.10

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu