Rada města Turnov 4. září 2019

Rada města Turnov 4. září 2019

Ve středu 4. 9. 2019 zasedala Rada města Turnov a rád vám, jako člen Rady města, zprostředkuji projednávání bodů veřejnosti. Tady je výběr, z mého pohledu, toho nejdůležitějšího:

5.Výběrové řízení na akci “MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti mladší tří let“

Jedná se o plánované úpravy stávajícího objektu mateřské školy ve Zborovské ulici v Turnově. Modernizace se bude týkat především úprav nevyužitého bytu správce v přízemí MŠ a vybudování sociálního zázemí. Plánem je od září roku 2020 příjmat v MŠ Zborovská děti mladší 3 let. Kapacita je plánována na max. 16 dětí. Spádovost bude pro celý Turnov. Tato myšlenka se mi líbí, je to pro rodiny s dětmi dobrá zpráva. Hlasoval jsem samozřejmě pro tento záměr.

10.Novostavba knihovny - aktuální informace

Rada města dnes nepodpořila myšlenku současně se studiemi knihovny u letního kina prověřit také další alternativu - studii dostavby knihovny ke stávajícímu objektu Střelnice. Šlo o to, abychom prozkoumali i tuto variantu, návrh a měli tak maximum cest. Moje myšlenka prověřit možné synergické využití sálů, parkoviště, kavárny, vnitřního átria pro KCT a knihovnu, veřejný prostor před Střelnicí se mi v radě města nepodařilo prosadit. Vlak se v minulosti již rozjel, jede dál po svých kolejích a není většinová vůle ho zastavit. Nemám z toho radost, ale je to realita. Proces “setrvačnosti zvítězil”… Jaká varianta by byla vhodnější se tedy již nedozvíme. Já si myslím, že by byla vhodnější varianta přístavby Střelnice a bez studie mi tento názor nemůže nikdo vyvracet. Nicméně je to demokratický výsledek hlasování rady města na základě zastoupení jednotlivých stran dle výsledku voleb. Tento nápad, včetně myšlenky synergie se líbil také autorovi Střelnice arch. Radkovi Šímovi. Bohužel k realizaci nedojde.

13. Městská teplárenská Turnov, s. r. o. - valná hromada, schválení ceny tepla

I přes zvýšení ceny energie o cca 2% (10 Kč/GJ) z důvodů růstu cen elektrické energie, která je na vstupech teplárny, bude pro konečné spotřebitele, odběratele cena tepla nižší než v letošním roce z důvodu snížení DPH od 1.1.2020 z 15% na 10%. To je návrh jednatele Městské teplárenské Turnov, s.r.o. Důvod navýšení ceny tepla z tohoto důvodu chápu (navýšení nákupní ceny elektrické energie). Snížení sazby DPH se tedy v plné výši projeví ve snížení ceny energie.

15.Rozbor nového režimu parkování na náměstí Českého ráje

Parkování na nám. Českého ráje na půlhodinu zdarma jsme jako Piráti prosazovali od počátku našeho působení v radě města a zastupitelstvu. Podle mého názoru se to osvědčilo. Je to správná cesta, opatření, které dává smysl, služba především občanům Turnova a také místním obchodníkům na náměstí. Rada města vzala na vědomí výsledky testovacího provozu parkování. O pokračování nebo nepokračování rozhodne na příští Radě města. Na základě testovacího provozu budu hlasovat pro pokračování modelu parkování 30 minut zdarma na náměstí Českého ráje.

17.Revitalizace toku Stebénka

Pokračujeme v přípravě rekonstrukce toku Stebénky. Odsouhlasili jsme Memorandum mezi Povodím Labe, s. p. a Městem Turnov ve věci projektových prací a následné revitalizace toku Stebenky. Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „Stebenka – revitalizace toku.“. Jednoduše řečeno, město Turnov bude, po získání povolení, v budoucnu rekonstruovat úsek koryta od náměstí B.J. Horáčka po lyžařský areál Struhy. Povodí Labe bude po získání povolení zajišťovat práce od kruhového objezdu v ulici Sobotecká, podél ulice Pod Stránkou, po lávku v ulici Na Hrázce.

Bodů bylo projednáno celkem 23. Výše uvádím jen “výběr z bodů”. Pokud by Vás zajímalo cokoli z programu kontaktujte mne, rád Vám sdělím detaily.

Autor článku: Zbyněk Miklík, zbynek.miklik@pirati.cz, Facebook: zbynek.miklik.10

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu