Komentář Pirátů k zasedání turnovského zastupitelstva, které se konalo 26.9.2019

Komentář Pirátů k zasedání turnovského zastupitelstva, které se konalo 26.9.2019

Ve čtvrtek 26. 9. 2019 zasedalo Zastupitelstvo města Turnov. Zastupitelstvo za zastupitelský klub České pirátské strany shrnuje David Schindler.

Komentovány jsou pouze body, které jsou z našeho pohledu důležité a je k nim důležitý komentář. Kdyby vás zajímaly podrobnosti nebo jste měli nějaké otázky, kontaktujte některého z našich zastupitelů.

02) Přístavba krajské nemocnice Liberec

Především bude investováno 1,8mld do výstavby nového pavilonu Centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, parkovacího domu a optimalizace. V rámci jednání s vedením libereckého kraje bylo dohodnuto, že bude nadále investováno v Turnovské nemocnici (rozšíření ambulantního traktu, Ara, interny a lepší zázemí).

03) Parkoviště za Vesnou

Nebude. Od samého začátku jsme jako jediní byli rezolutně proti výstavbě parkoviště, několik zástupců ostatních stran bylo taktéž proti. Velký (logický a oprávněný) tlak ze strany veřejnosti a postupná změna názorů části zastupitelů vedla k tomu, že byl bod zařazen do jednání ZM – a sice, že bude vypracována studie, aby prostor mohl být otevřen veřejnosti a zároveň část využita pro přilehlou ZŠ 28. října. Jsme ohromně rádi, že i zbylí zastupitelé pochopili, že poslední kousky zeleně v samém centru města nejsou určeny k vyasfaltování a naopak bychom je měli rozvíjet a zpřístupnit veřejnosti. Ruku v ruce s tím jde o potřeba zahrady pro ZŠ. Těšíme se na studie.

08) Regenerace sídliště u nádraží

Před pár dny byla dodělána ulice studentská a schody k TJ. Poslední část sídliště, která na regeneraci čeká je část před Billou a „bazének“. Mělo by dojít ke kultivaci celého prostoru u Billy a místo bazénku by měl vzniknout vodní prvek jako atrakce pro děti. Ačkoliv jsme v komisi pro živtní prostředí apelovali na jinou formu vodního prvku, revitalizaci vítáme. Nyní jsme schválili podání žádosti o dotaci na projekt.

16) Zpracování dopravního modelu

To je ta komplexní dopravní analýza, o které jsme mluvili od samého začátku. Jsme rádi, že se vedení města a zastupitelé rozhodli do tohoto projektu jít. Jedná se o dopravní model v roce 2030 v několika variantách, které budou zohledňovat akce, které by v budoucnu měly být – bytové zóny, obchvat města apod. Analýza bude řešit i parkování a hledat vhodná místa pro parkování a především zde bude prověřeno, kudy vést ve městě CYKLODOPRAVU. Ano vážení, je to tak, podpora cyklodopravy v Turnově. Těšíme se, snad se přihlásí hodně zájemců.


Plníme plány a držíme kurz!

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu