Komentář Pirátů k zasedání turnovského zastupitelstva, které se konalo 19.12.2019

Komentář Pirátů k zasedání turnovského zastupitelstva, které se konalo 19.12.2019

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 zasedalo Zastupitelstvo města Turnov. Zastupitelstvo za zastupitelský klub České pirátské strany shrnuje David Schindler a Zbyněk Miklík.

Komentovány jsou pouze body, které jsou z našeho pohledu důležité a je k nim důležitý komentář. Kdyby vás zajímaly podrobnosti nebo jste měli nějaké otázky, kontaktujte některého z našich zastupitelů.

Nájezd na průtah ve Fučíkově ulici

Byl učiněn důležitý posun v celé akci. Rodinný dům, který stojí přímo v půdorysu nájezdu bude zdemolován a byla podepsána smlouva s majitelkou, na základě které bude moci vystavět nový dům na vhodnějším místě. ŘSD, které je investor nájezdu měl v tomto bodě poslední překážku a nyní již nic nebrání další projekční činnosti. Realizací dojde k velkému zklidnění nádražní ulice a zároveň bude Fučíkova ulice uzavřena pro nákladní dopravu. Dalším úkolem pak je plnohodnotný nájezd „U Fordu“. ŘSD financuje pouze samotnou stavbu nájezdu, všechny ostatní náklady nese město. Jelikož je tato akce ale pro Turnov nezbytná, jsme ochotni do toho investovat.

Modernizované „íčko“

Informační centrum bude rozšířeno do prostor po restauraci. Celý interiér bude moderní a bude doplněn i o galerii. Turnov se pak zařadí po bok okolních měst, která již moderní informační centra mají. Součástí stavebních úprav bude i nová fasáda objektu, která v současné chvíli není moc pohledná. Na celou akci je možné žádat o dotaci, o tu nyní požádáme a bude-li nám schválena, nebrání nic budoucí realizaci.

Rozpočet

Rozpočet na rok 2020 byl schválen. Rozpočet počítá s přicházejícím menším ochlazením ekonomiky. Velké břímě rozpočtu spočívá v mandatorních nákladech na státní správu, které nyní stát přenáší na samosprávy. Stát sice na zvyšující se platy úředníků přispívá ale méně než by měl a samosprávám poté zbývá méně peněz na investice či opravy. V případě, že dojde k většímu nečekanému výpadku příjmů, dojde k pozastavení některých investičních činnosti a rozpočet výkyv nebo možný trend v pořádku zvládne. Máme v plánu velké investiční akce a vzhledem k tomu, že případné dotace jsou propláceny až zpětně, musíme pokrýt „mezičas“. Z toho důvodu jsme schválili přijetí kontokorentu, který bude čerpán dle potřeby. Dojde například k modernizaci učeben škol, výstavbě objektu pro Fokus a další akce.

Knihovna

Samostatný materiál s představením varianty knihovny jako přístavby Střelnice zastupitel a radní města Zbyněk Miklík tentokrát nepředložil. Pravděpodobně by materiál nebyl vůbec zařazen do programu, tak jako tomu bylo na zastupitelstvu města dne 28. 11. 2019. Řešení přístavby navíc nepodporuje jak komise pro kulturu, tak komise pro rozvoj města.

Zbyněk Miklík v tisku a on-line prostoru medializoval variantu knihovny jako přístavbu Střelnice, kterou zpracoval arch. Šíma a která je nyní k nahlédnutí na www.miklik.com.

“Nemohu hlasovat pro variantu u letního kina, která nemá alespoň nějaké plus krom toho jednoduchého důvodu: u letního kina je volný plac” tak to tam postavíme”.

“Kdyz se mně někdo zeptá proč tu knihovnu stavíme u letního kina za 65 mil. a ne u Střelnice za 25 mil., kde jsou ty konkrétní výhody, které kompenzují vyšší náklady o cca 40 mil. Kč? Ty výhody proč se před lety o této variantě začalo mluvit jsou pryč (kavárna, Žlutá ponorka, atd.), takže jaký je nyní ten důvod umístění u letního kina to opravdu nevím, zeptejte se těch kteří pro to hlasovali a ty důvody tedy znají, proto navrhuji jmenovité hlasování.”

Zastupitelka Eva Kordová zmínila jako výhody blízkost muzea a radnice…

Výsledek hlasování:

Zbyněk Miklík PROTI

David Schindler ZDRŽEL SE

25 zbývajících zastupitelů PRO

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu