Komentář pirátů k zasedání Turnovského zastupitelstva dne 30.4.2020

Komentář pirátů k zasedání Turnovského zastupitelstva dne 30.4.2020

Ve čtvrtek 30. dubna 2020 zasedalo po pauze způsobené coronavirem Zastupitelstvo města Turnov. Zastupitelstvo za zastupitelský klub České pirátské strany shrnuje David Schindler a Zbyněk Miklík.

Komentovány jsou pouze body, které jsou z našeho pohledu důležité a je k nim důležitý komentář. Kdyby vás zajímaly podrobnosti nebo jste měli nějaké otázky, kontaktujte některého z našich zastupitelů.

3.) Memorandum s TSC Turnov

Město uzavřelo memorandum s TSC Turnov. Až dojde k rekonstrukci sportovní haly na Turnově 2, která bude hrazena z rozpočtu města, bude tato převedena do majetku města.

Oprava stropu v Sokolovně

Strop Sokol, jelikož strategie města je investovat do vlastního majetku, nabízí se jako jediné schůdné řešení – například majetkovou výměnu s možným doplatkem ze strany města. Je to 400 000 které byly v rozpočtu alokovány na memoriál Ludvíka Daňka. Žádné usnesení nebylo přijato a bude řešeno jindy.

Vodní prvek v parku u letního kina

Při stavbě Alzheimer centra byl při základových pracích objeven vodní zdroj, který dává cca 1l/s. Řešilo se co s vodou – jedna možnost je pustit ji do blízké kanalizace, ta je ovšem nevhodná. Starostu města napadl nápad, využít rekonstrukce Komenského ulice a dovést vodu poněkud ambiciozním projektem až do parku u letního kina – a my mu za to moc děkujeme. Voda by se tím pádem dala využít k závlahám parku a vytvoření vodního prvku. Dojde k tím k ochlazení prostředí a voda nepřijde nazmar. Díky oběma stavbám je to jedinečná příležitost a ta se již nebude opakovat. Je možnost získat na stavbu dotace. Děkujeme a jsme plně pro. Ačkoliv část opozice bod nepodpořila, byl bod přijat a může se začít projektovat.

6.) Rozpočtová změna

Klesají daňové a další příjmy a dál klesat budou. Nikdo ale neví jak moc. Bod byl již projednán ve finančním výboru. Dochází ke škrtům napříč rozpočtem. Jelikož samosprávy a jejich investice jsou významným pohonem celé ekonomiky, bychom neradi škrtali šmahem investice. Nicméně úspory budou nutné, dochází například k odkladu některých investic a v záloze, pokud by se situace více zhoršovala, jsou další nákladní projekty k odsunu. O 7 % byly sníženy peníze pro některé organizace. Byly zrušeny investice například na logo města, umisťování plastik a další zbytné věci. Stejně tak byly sníženy režijní výdaje úřadu. Naopak sportovním organizacím byly peníze vyplaceny v rámci dotačních fondů, rozjede se i rekonstrukce ulice Boženy Němcové, jelikož město dostalo příslib vysoké dotace. Finanční situace města je dobrá, zadlužení je nízké a město má dobrý rating, čímž dosáhne lepších úroků u případných úvěrů. Jako pojistka bylo ale přijato navýšení kontokorentu. Daniela upozornila na blížící se zhoršení finanční situace některých rodin a navrhujeme, aby město počítalo s navýšením peněz např. Na dotované obědy či existenční problémy některých rodin. Doufejme, že se situace brzy zlepší.

Úprava stanov VHS

Komentář Zbyňka Miklíka: Úprava stanov VHS Turnov obsahuje pro Turnov a ne jen pro Turnov některé podstatné změny. Pro mne jsou tou podstatnou změnou pravidla vypořádání majetku v případě vystoupení člena ze sdružení VHS Turnov a dále posílení vlivu Turnova v radě sdružení VHS. Považuji současné 3 hlasy Turnova v radě jako nevýznamný podíl. Otevřeně říkám, že je současné nastavení z pohledu rozhodování a vlivu Turnova v RS VHS bezvýznamné. Usilujeme o 6 hlasů pro Turnov aby to nějaký smysl vůbec dostalo. Města (Semily, Rokytnice, Jilemnice, Lomnice, Turnov) by tak získala 17 hlasů tzn. 50%. V tom případě to bude pro Turnov znamenat 17,6% (6 hlasů) a dostane tak i účast zástupců na RS VHS konečně význam. Sám pan Hejduk mi před rokem, kdy došlo na jeho nezvolení zástupcem Turnova v RS VHS a došlo k nominací nových zástupců Turnova v radě (Josefa Uchytila, Martina Hrubého a Zbyňka Miklíka) sdělil, že „jak myslím, že mi na radě rádi uvaří kávu ale to je tak všechno co tam zmůžu“ a měl pravdu. Je to tak…. Můžete přemýšlet o tom proč tomu tak je. Jednou nebo dvakrát měsíčně (pokud je pracovní jednání rady) strávíte půl den v jedné z obcí Libereckého kraje, dáte si kávu, jste svědkem toho jak většina rady odhlasuje to, co je panem Hejdukem předloženo a jedete zpět… Neházím všechny do jednoho pytle, takže říkám většina, najdou se výjimky i v radě VHS. Pokud se nepodaří změnit stanovy VHS Turnov, budu osobně usilovat o vystoupení Turnova z VHS. Jestli mi to přinese nebo nepřinese nějaké politické body neřeším, nedělám to pro nějaké body. Tomu komu se bude líbit co prosazuji ať mne v budoucnu volí a komu ne ať mne nevolí.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu