Komentář pirátů k zasedání turnovského zastupitelstva dne 30.1.2020

Komentář pirátů k zasedání turnovského zastupitelstva dne 30.1.2020

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 zasedalo Zastupitelstvo města Turnov. Zastupitelstvo za zastupitelský klub České pirátské strany shrnuje David Schindler a Zbyněk Miklík.

Komentovány jsou pouze body, které jsou z našeho pohledu důležité a je k nim důležitý komentář. Kdyby vás zajímaly podrobnosti nebo jste měli nějaké otázky, kontaktujte některého z našich zastupitelů.

2. Výroční zpráva policie ČR a MP V letošním roce dojde k personálnímu naplnění Městské policie na plný počet. U státní policie se bohužel zatím naplnit stav nedaří. Kriminalita v porovnání s minulými roky pozitivně klesá a policii se daří objasňovat velké množství trestných činů. Městská policie se aktivně věnuje prevenci kriminality mezi seniory i na školách. Minulý rok schválená „vyhláška proti alkoholu“ se na číslech promítla také výrazných pozitivním směrem. Děkujeme všem policistům z obou oddělení a važíme si jejich práce i nasazení.

9. Dotace na projekt greenway jizera Pokračování oblíbené cyklostezky se zase přiblížilo k realizaci. Ve spolupráci s obcemi Modřišice, Všeň, Přepeře, Příšovice a Svijany by mělo dojít k propojení až se svijanským zámkem. Nabízí se možnost získat vysokou dotaci z libereckého kraje na projekční přípravu, tak doufejme, že se dílo podaří a již brzy se svezeme. Cyklostezka bude pokračovat z autobusového nádraží, okolo Juty pod železniční trať, přes Jizeru a po hrázi směr Modřišice, přes písečáky do Příšovic a Svijan.

10. Příspěvky občanů: Střední zdravotnická škola Turnov se těší velké oblibě mezi žáky. Bohužel s rostoucím zájmem a obory už škole zásadně přestává stačit prostor pro výuku i zázemí. Paní ředitelka vystoupila na zastupitelstvu s požadavkem o podporu. Škola již má hotovou studii rozšíření a předběžný rozpočet, který končí částkou 20 milionů. Zřizovatelem školy je liberecký kraj, město tudíž tuto částku hradit nemůže. Jelikož je ale zastupitelů 27, z toho několik krajských, požádala nás paní ředitelka o co největší podporu v žádosti o financování z dotačních titulů kraje a EU. Za Piráty jsme slíbili, že uděláme vše co bude v našich silách aby k této potřebné modernizaci došlo a moc děkujeme za podnět paní ředitelky.

14. VHS Turnov – aktuální informace Drahá voda? Je to trochu složitější… Zástupci Turnova v Radě sdružení požadovali, aby při změně stanov byla zohledněna hodnota vodohospodářského majetku na území města nebo podílu na tržbách. Protože má Turnov pouhé 3 hlasy, jsou naši zástupci vždy přehlasováni v neprospěch Turnova. Přitom Turnov je nejsilnějším členem svazku a tak v minulosti přijaté rozhodnutí o naprostém oslabení pozice Turnova v Radě sdružení se ukazuje čím dál víc jako chybné. Naši zástupci také navrhovali snížení tempa investic a tím snížení každoročního zdražování vodného a stočného. Navrhli také kompromisní návrh na nižší zvýšení ceny. Oba návrhy byly zamítnuty. Dle sdělení právníků máme právo na informace o provozních údajích vodohospodářských zařízení, navzdory tomu byl i tento návrh, o poskytnutí údajů, zamítnut. Město tedy bude o tyto informace žádat oficiální cestou.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu